Anëtarësohu

A e dini se…

Sipas § 3.3 Përkatësi dhe anëtarësim në ligjin e kishës fëmijët automatikisht anëtarësohen në kishën e Norvegjisë. Për këtë shkak është me rëndësi që të bëni anëtarësimin tuaj dhe të anëtareve të familjes suaj në një bashkësi fetare islamike.

Sipas § 3.6 Përkatësi dhe anëtarësim fëmijët e moshës mbi 15 vjeç mundet vet të anëtarësohen apo ç’regjistrohen në një bashkësi fetare (përfshirë edhe kishën norvegjeze).

Të gjitha bashkësitë- dhe botëkuptimet fetare përfitojnë ndihmë për kokë anëtari nga shteti dhe komuna në për puthje me kishën norvegjeze për kokë anëtari. Nuk dëshironi që pjesa juaj e ndihmës të shkon tek një qendër islamike?

Ju nuk mund të jeni të regjistruar njëkohësisht në dy institucione fetare dhe ju duhet personalisht të ç’anëtarësoheni nga kisha shtetërore norvegjeze apo bashkësia fetare ku jeni i regjistruar para se të bëheni anëtarë ketu. Për informata më të hollësishme ju lutemi shtypni këtu…

Për të regjistruar edhe anëtarët tjetër të familjes si psh: bashkëshorten/-in ose fëmijët e juaj, duhet te ti shënoni ermin dhe mbiemrin, datën e lindjes dhe numrin personal për secilit anëtarë në rubrikat e vendosura më poshtë ose duke e mbushur formularin që mund ta shkarkoni këtu… dhe dërgoni me post në adresën e poshtëshënuar:

Anëtarësohu