QFKR është për organizimin e besimtarëve të besimit islam shqiptar. Kjo qendër islamike u takon të gjithë besimtarëve të besimit islam në Rogaland.

Bashkësi fetare islame emërtohet: «Qendra Fetare Kulturore ne Rogaland ». Prandaj QFKR është për besimtarët islam shqiptar dhe më tej obligohet të jenë të denjë në kalitjen e fesë, ruajtjen dhe kultivimin e traditave fetare islame e kombëtare. Me tolerancë, dashuri vëllazërore dhe njerëzore për paq. Elemente këto që janë thelbore për mirqenjën e civilizimit njerëzor në mbrojtjen e atdheut. (more…)

Hutbe

 

Detyrat Islame

  • Shehadeti
  • Pastërtia
  • Abdesi
  • Gusli
  • Tejemmumi
  • Namazi

Innmelding / Anëtarsim

Innmeldings Skjema / Anëtarsim

Radio Pendimi